een man met een kruis  
2006

een man,
een kruis,
en een lange, lange weg


een beschrijving van
een geplande handeling
door Mendel Hardemande Handeling

het Kruis
• Zoek een groot houten blok.
• Sluit jezelf 7 dagen lang op. Spreek met niemand, en kom niet op straat. Wees volkomen alleen met het houten blok, en gebruik een hamer en beitel om er een levensgroot kruis uit te houwen, een kruis uit één stuk. Doe dit met de uiterste concentratie en toewijding, in de wetenschap dat je 7 dagen hebt om de taak te volbrengen.
• Laat alles wat je gedurende deze dagen overkomt - mentaal, emotioneel, fisiek - overgedragen worden op het hout. Het hout zal je brandpunt zijn; je enige vriend, je vijand, en je geliefde. Sta toe dat elke gemoedstoestand die je doorgaat zich in het hout impregneert, en laat het hout op dezelfde wijze zijn indruk in jou achterlaten. Het kruis zal een deel worden van je lichaam.

de Tocht
• Breng het kruis naar de plaats waar de tocht begint.
• Neem niets mee behalve de kleren aan je lijf.
• Leg het kruis over je schouder en wandel.
• Loop 40 dagen lang.

• Wees voor voedsel en onderdak volkomen afhankelijk van de mensen die je tegenkomt. Neem alles wat je aangeboden wordt aan. Biedt niemand je iets aan, wees dan hongerig en slaap in de open lucht.
• Sta volkomen open voor iedereen die je ontmoet. Aanvaard alle reacties, positief, negatief of neutraal/negerend. Indien iemand met je wil spreken, luister. Indien iemand wil dat je met hem mee gaat, ga. Indien iemand stil is, wees stil met hem. Indien iemand je haat, loop verder.
• Gedurende deze 40 dagen zul je geen naam hebben. Je zult eenvoudigweg de man met het kruis zijn.

het Einde
• Ga op de 40ste dag naar een brug over een grote rivier.
• Werp het kruis in de rivier en zie hoe het wegdrijft.
• Ga naar huis.
het Plan

Wanneer
De tocht dient in de herfst gemaakt te worden. De winter is te koud, de zomer te heet, en in de lente zal men denken dat het gedaan wordt in verband met Pasen. Dit dient voorkomen te worden - het moet zo onverwacht mogelijk zijn, in een totaal ongerelateerde dagelijkse wereld. Het plan is om het in October en November van dit jaar te doen.

Waar
De tocht zal langzaam zijn. Bij een gemiddelde van 15 a 20 km per dag zal de afgelegde afstand na 40 dagen rond de 700 km zijn. Dit is voldoende om heel verschillende streken te doorkruisen, met verschillende bevolkingen, tradities en mentaliteiten.
De man met het kruis moet voorkomen te veel tijd in steden door te brengen. Contact zal in een rustige omgeving makkelijker tot stand komen, en de tocht zal er ook minder vermoeiend zijn.
De man met het kruis zal geen kaart bij zich hebben. Enkel een eenvoudige kompas, en hij zal ruwweg richting Zuid-Zuidoost lopen. Het is niet erg als hij per ongeluk van de route afwijkt - zolang hij door blijft lopen zal hij ergens uitkomen. De bedoeling is om Duitsland van Noord tot Zuid te doorkruisen, beginnende in Arnhem (Nederland).

Mogelijke problemen
Er zijn vele scenarios, en geen van hen is onmogelijk. Het zou kunnen gebeuren dat niemand de man met het kruis eten aanbied, waardoor hij al na enkele dagen in zou storten. Hij zou onder het gewicht van het kruis kunnen bezwijken. Het zou onophoudelijk kunnen regenen, waardoor hij ziek wordt. Hij zou door de politie aangehouden kunnen worden, en meegenomen omdat hij geen documenten bij zich draagt. Etcetera.
Bij aanvang van de tocht neemt de man met het kruis volledige aansprakelijkheid op zich, voor alle gevolgen die uit zijn handeling voortvloeien. Geen enkel ander persoon of entiteit, betrokken bij de voorbereiding of afwikkeling van de tocht, treft enige blaam.
Indien er iets gebeurt waardoor de tocht vroegtijdig gestaakt moet worden, het zij zo. Er zullen zeker vele hindernissen op de weg zijn, die overwonnen moeten worden. De man met het kruis dient zijn tocht niet te onderbreken, tenzij het vervolg daarvan volkomen onmogelijk of volgens ieder inzicht onredelijk is.

Mendel Hardeman, Den Haag, augustus 2006Bovenstaande tekst diende als leidraad voor de handeling
die ik in het najaar van 2006 wilde uitvoeren.
de Uitvoering

Eind september 2006 sloot ik mezelf op in een huis in Den Haag, met als bedoeling het uitvoeren van bovenbeschreven handeling. Gedurende een week van eenzaamheid bouwde ik een kruis. Vervolgens vertrok ik naar Arnhem, waar de tocht zou beginnen.
Op dat moment was het plan dat, als ik de 40-dagen tocht had volbracht, een vriend van mij de plaatsen waar ik was geweest zou bezoeken om er een film over te maken. In deze film zouden de mensen die ik had ontmoet gevraagd worden te vertellen over wat ze gezien hadden.

Ik begon de tocht op zaterdag 7 oktober 2006. Wat er in de daaropvolgende dagen is gebeurd was uiteindelijk zo'n intense persoonlijke ervaring dat ik deze vooralsnog voor mezelf bewaar. En ondanks het feit dat de 40 dagen nooit volbracht zijn - ik was de week daarop al weer terug - heeft het mijn leven grondig veranderd.
De plannen voor de film zijn in mijn archief verdwenen. Toch ben ik nog niet klaar met dit thema - het is goed mogelijk dat ik er ooit nog op terug kom. Wanneer en hoe, dat weet alleen God.naar boven ↑

man with cross - cover picture

◊ Caress

◊ Kyrie Eleison

◊ EXODUS

◊ a Tree for Glenn Gould

◊ Een Man met een Kruis

◊ Via Crucis

◊ The Cup

◊ Epilogue to Orpheus

◊ Harpsichorpheus

◊ Sysif's Song

◊ Dark Blue Horizon

◊ Times and Tides

◊ Unholy Vessels

◊ INDICTUS

◊ HAP

◊ 7 short attempts to
    write a piece for violin

◊ Reveal thyself Alighieri

◊ Last days of a cross

◊ A Última Quimera

onderzoek
◊ de Zingende Camera

samenwerkingen
◊ Het Dierenparadijs

◊ Tattooed Tongues

◊ Slowly turning narrative

◊ Planecrash

◊ A View on Beauty
Mendel Hardeman archief 1999-2006
zingend oog
singing eye