ik geloof in


stilte -
bijna totale stilte


ruimte -
open ruimte -
bijna lege ruimte


de bodemloze diepte
van waaruit wij - voorzichtig - mogen putten


open ruimte
en volmaakte stilte

plotseling verscheurd
door een luide, rauwe schreeuw
Mendel Hardeman archief 1999-2006
zingend oog