Welkom

Op een vroege morgen bracht mijn moeder mij ter wereld. Zo werd ik een van de 8.000.000.000 mensen voor wie de aarde hun thuis is.
Sommigen van hen noemen mij kunstenaar. Anderen, journalist. Weer anderen, filmmaker of componist.
De vrouw die mij baarde noemde mij Mendel. En dat probeer ik te zijn. Een Mendel op aarde.

Boompelgrims
Een lange tocht te voet, op zoek naar verzoening met de levende aarde
(website volgt binnenkort)